ANBI

Stichting LustrumOpera is door de belastingdienst aangemerkt als culturele ANBI. Lees hier meer informatie over de fiscale voordelen bij het doneren aan een culturele ANBI.

De officiële jaarverslagen van 2018 – 2021 van Stichting LustrumOpera zijn onderaan de pagina te downloaden.

Contactgegevens

Naam van de instelling:
Stichting LustrumOpera

RSIN:
851154013

Contactgegevens
Post- en bezoekadres: 

t.n.v. Stichting LustrumOpera
Achter de Dom 22-24
3512 JP Utrecht

E-mail: info@doctoratomic.nl

Doelstellingen van de stichting

a. Het organiseren van opera-uitvoeringen in binnen- en buitenland en het daarbij bieden van mogelijkheden aan studenten om ervaring op te doen met het organiseren van en participeren in muziektheaterproducties;
b. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.


Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

 

Bestuurssamenstelling

De volgende bestuurders zijn momenteel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en vormen het bestuur van de stichting:

 • Dauwe Lentz (voorzitter)
 • Lara Cligge (secretaris)
 • Floris Heeres
 • Anna Meijer
 • Valentino Koloski (penningmeester)
 • Nienke Prins
 • Hedwig Kok
 • Leonoor van de Merwe

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht geeft het productieteam gevraagd en ongevraagd advies. De huidige samenstelling van de Raad van Toezicht is als volgt:

 • Dianne Verdonk
 • Daniël Moolenburgh
 • Jakob Treffers

Uitgeoefende activiteit(en) van de stichting en actueel beleidsplan

Stichting LustrumOpera organiseert operaproducties op projectbasis. In 2013 organiseerde de stichting het baanbrekende en zeer succesvolle Rheingold op de Rijn. Een binnenvaartschip werd omgebouwd tot operatheater en langs Rijnsteden in Nederland en Duitsland werd Wagners Das Rheingold en de symfonische show The Wagner Experience uitgevoerd in bij elkaar 16 voorstellingen.

In 2018 organiseerde Stichting LustrumOpera negen uitvoeringen van de opera Thijl van de Nederlandse componist en verzetsstrijder Jan van Gilse, de eerste productie van deze opera sinds 1980. De voorstellingen vonden plaats bij het Nationaal Militair Museum, in een zelf gebouwd locatietheater op de voormalige Vliegbasis Soesterberg.

Sinds 2021 worden de voorbereidingen getroffen voor een nieuwe productie waarbij in juli 2023 de opera Doctor Atomic van John Adams zal worden uitgevoerd.

‘Eerdere producties van Stichting LustrumOpera zijn Thijl (2018) en Rheingold op de Rijn (2013)’
‘We are hopes, you should have hoped us. We are dreams, you should have dreamed us.’ – Kitty Oppenheimer

Download hier het financieel jaarverslag 2018.
Download hier het financieel jaarverslag 2019.
Download hier het financieel jaarverslag 2020.
Download hier het financieel jaarverslag 2021.
Download hier het financieel jaarverslag 2022.