Disclaimer

Colofon

Ontwerp: Blik

Webbouw: Klikkracht

Disclaimer

Gebruik van de website www.doctoratomic.nl

Stichting LustrumOpera draagt veel zorg bij het samenstellen van de website www.doctoratomic.nl (hierna: de website).

De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie. Niettemin kan de informatie onjuist, onvolledig of niet tijdig zijn. Aan de informatie op deze site kan derhalve geen rechten worden ontleend. De Stichting LustrumOpera sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade, direct of indirect en van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in verband houdt met het gebruik van deze site of de daarop geplaatste informatie, dan wel met de onmogelijkheid om deze site of de daarop geplaatste informatie op enig moment te raadplegen. Aan de inhoud van de website kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend.


Verwijzingen naar andere websites

Verwijzingen naar websites en hyperlinks van derden zijn alleen opgenomen ter informatie van u, de bezoeker van deze site. Stichting LustrumOpera aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van die websites en hyperlinks van derden. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door Stichting LustrumOpera niet geverifieerd.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten, met inbegrip van de auteursrechten, merkrechten en enig andere intellectueel eigendomsrecht, op deze website geplaatste informatie (waaronder teksten, logo’s en ander beeldmateriaal) zijn eigendom van Stichting Lustrumopera of zijn met toestemming van de betreffende eigenaar opgenomen. Het is niet toegestaan deze informatie openbaar te maken of te verveelvoudigen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting LustrumOpera of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Om toestemming te kunnen bekomen, dient u te mailen naar info@doctoratomic.nl. Wanneer u de inhoud van deze website openbaar maakt, neemt u dan een bronvermelding op met een actieve link naar deze website.

Toepasselijk recht

Op deze website het Nederlands recht van toepassing. Indien anderstalige versies van deze disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website kunnen ontstaan.

Wijzigingen

Stichting LustrumOpera behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.